Spolupachatelství loupeže

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 35/2021, ze dne 31. 3. 2021: Nejvyšší soud přesto alespoň stručně zmiňuje následující skutečnosti. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2126/2000 (publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 77/2004 Sb. rozh. civ.), „škoda na zdraví je v příčinné souvislosti i […]

Intenzita násilí pro naplnění skutkové podstaty loupeže

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 991/2020, ze dne 14. 10. 2020: Skutková podstata trestného činu loupeže podle § 173 tr. zákoníku předpokládá násilí nebo pohrůžku násilí v jakékoli intenzitě způsobilé ovlivnit vůli poškozeného. Proto ani výjimečně malá intenzita násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí užitých pachatelem v úmyslu zmocnit se cizí věci není důvodem pro posouzení […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek