JUDr. Vladimír Janošek, advokát

nar. 3. 8. 1986, Kobylí

Výkon advokacie
2018                   trvale spolupracuje s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
2017                   zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 17851

Advokátní zkouška
2017                   složil s prospěchovým stupněm výtečně

Praxe
2014/2017          advokátní koncipient ve společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Vzdělání
2019                   Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, titul JUDr.
2014/2017          Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, obor: Právo, titul Mgr.
2007/2010          Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, obor: Teorie a praxe přípravného řízení trestního, titul Bc.
2006/2010          Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor: Finance, titul Bc.
2006/2009          Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor: Sociálně ekonomický, titul Bc.
2002/2006          Všeobecné gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek