Zavinění u legalizace výnosů z trestné činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1570/2019, ze dne 29. 1. 2020: Z povahy trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti vyplývá, že úmysl obviněného musí krýt nejen samotné jeho jednání (ukrytí, převedení na sebe nebo jiného či užívání), ale zároveň si musí být vědom, že věc nebo jiná majetková hodnota, kterou ukryl, převedl […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek