Udání padělaných peněz a okamžik dokonání, dobrovolné upuštění od pokusu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 650/2021, ze dne 30. 6. 2021: Padělanými penězi (bankovkami nebo mincemi) rozumíme české nebo jiné než tuzemské peníze (srov. též § 238 tr. zákoníku), které byly padělány, tedy vyhotoveny bez oprávnění s použitím zařízení a materiálů, které nebyly původně určeny k výrobě peněz nebo které nebyly drženy nebo […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek