Obydlí jiného, když se činu dopustí bývalý manžel nebo druh uživatelky bytu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 13/2021, ze dne 27. 1. 2021 Objektem tohoto trestného činu je domovní svoboda zaručená čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Ochrana se vztahuje na ty prostory, které uživatel drží k bydlení, tj. kde má svou domácnost a své soukromí. Tímto ustanovením je chráněn jakýkoli oprávněný uživatel, zejména nájemce domu, bytu nebo jiné […]

Neoprávněné vniknutí do obydlí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 992/2020, ze dne 25. 11. 2020: Neoprávněným vniknutím do obydlí jiného je nežádoucí, bez souhlasu nebo proti vůli oprávněného uživatele uskutečněné vejití do domu, bytu nebo jiné prostory sloužící k bydlení, jakož i do příslušenství k nim náležející, jímž se zasahuje do domovní svobody jiného (srov. Šámal, P. a […]

Definice obydlí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 992/2020, ze dne 25. 11. 2020: Obydlím se ve smyslu § 133 tr. zákoníku rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Ochrana se vztahuje na ty prostory, které uživatel drží k bydlení, tj. kde má svou domácnost a své soukromí. Záleží tedy na […]

Obydlím se rozumí i rekreační chata

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1038/2020, ze dne 19. 11. 2020: Nalézací soud (v bodě 10. odůvodnění jeho rozsudku) i státní zástupkyně správně poukázali na to, že za obydlí se považují v návaznosti na zákonnou ochranu domovní svobody též prostory pro odlišný charakter nespadající pod pojem dům nebo byt, které však rovněž slouží […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek