Souhlas poškozeného s trestním stíháním v případě právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 629/2022, ze dne 19. 10. 2022: V předchozím trestním řízení nedošlo k procesnímu pochybení, pokud nebyl vyžadován souhlas s trestním stíháním podle § 163 odst. 1 tr. ř. u poškozené obchodní společnosti M. V., jejíž jedinou jednatelkou je sestra obviněné V. S. Nutnost souhlasu poškozeného s trestním stíháním […]

Účast soudce u úkonu v přípravném řízení a v řízení před soudem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 265/2022, ze dne 6. 4. 2022: Soudce, který se zúčastnil provádění úkonů podle § 158a trestního řádu, není po podání obžaloby z úkonů dalšího řízení vyloučen ve smyslu § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. […]

Dovolání proti cizozemskému rozsudku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 374/2022, ze dne 21. 4. 2022: Rozsudek, jímž soud prvního stupně rozhodne podle § 306 odst. 1 z. m. j. s. o uznání cizozemského rozhodnutí a výkonu jím uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody (případně ochranného opatření) nelze pokládat za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. […]

Zpochybnění kvality obhajoby ze strany obhájce jako dovolací důvod

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 367/2022, ze dne 11. 5. 2022: V další části své argumentace dovolatel zpochybnil kvalitu obhajoby ze strany jeho obhájce. Tyto námitky uplatněné dovolací důvody, ale ani žádné jiné, nenaplňují [srov. zejména znění, navíc neuplatněného, dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř.]. Lze nicméně souhrnně uvést, […]

Zpochybnění protokolace ohledně podání opravného prostředku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 367/2022, ze dne 11. 5. 2022: Jestliže je po rozhodnutí soudu prvního stupně zpochybněna správnost protokolace vyjádřením některé ze stran ohledně podání opravného prostředku proti vyhlášenému rozhodnutí, pak soud příslušný k rozhodnutí o opravném prostředku není oprávněn posuzovat správnost či úplnost protokolace, nýbrž věc předloží soudu prvního stupně […]

Upozornění na změnu právní kvalifikace

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 145/2021, ze dne 19. 5. 2021: Podle § 225 odst. 2 tr. ř. může soud uznat obžalovaného vinným trestným činem podle přísnějšího ustanovení zákona, než podle kterého posuzovala skutek obžaloba, jen tehdy, když obžalovaný byl na možnost tohoto přísnějšího posuzování skutku upozorněn podle § 190 odst. 2. Nestalo-li se tak, je […]

Soukromá nahrávka bez upozornění o nahrávání jako důkaz v trestním řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 501/2021, ze dne 26. 5. 2021: Obviněný v souvislosti s předmětným telefonickým rozhovorem ze dne 2. 1. 2020 vyslovil pochybnost, zda splňoval všechny zákonné náležitosti, aby mohl být použit jako důkaz. S touto procesní (tedy v zásadě se již nacházející mimo uplatněný hmotněprávní dovolací důvod) námitkou se Nejvyšší […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek