Teroristický útok „Ukrajina“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 1/2021, ze dne 1. 6. 2021: Pachatel byl uznání vinným, že: Jako občan České republiky, v záměru podpořit svojí aktivní účastí v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti ve východní části Ukrajiny, které samy sebe deklarují jako tzv. […]

Terorismus

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1089/2019, ze dne 11. 12. 2019: Terorismus je jednou z nejhorších a společensky nejškodlivějších forem mezinárodního organizovaného zločinu. Je hrozbou pro demokracii, svobodný výkon lidských práv, pro hospodářský a společenský rozvoj. Ustanovení § 311 tr. zákoníku je naplněním závazku, který Česká republika přijala vstupem do Evropské unie. Z členství v ní vyplývá […]

Teroristický útok

Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 111/2021, ze dne 11. 1. 2022: Objektivní stránka skutkové podstaty § 311 odst. 1 písm. a) TrZ o trestném činu teroristického útoku předpokládá, aby byl prokázán alespoň jeden blíže určený útok, na skutečném místě, v alespoň rámcově stanovený čas, s reálnou zbraní, který musí být navíc způsobilý přivodit následek v této skutkové podstatě […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek