Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 666/2020, ze dne 7. 10. 2020: Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 5. 2018, sp. zn. 2 T 61/2013 byl obviněný D. H. uznán vinným přečinem nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy podle § 160 odst. 1 tr. zákoníku na skutkovém základě, že „dne 25. 4. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek