Zneužití svobody projevu k burcování veřejnosti k páchání trestné činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 233/2022, ze dne 27. 4. 2022: Jestliže obviněný v rámci projevu na shromáždění občanů jiné osoby burcoval k páchání trestné činnosti, takový čin lze označit za zneužití svobody projevu a je třeba jej postihnout prostředky trestního práva. Omezení či dokonce trestní postih takových projevů bude nezbytně nutný v […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek