Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 802/2020, ze dne 22. 10. 2020: Úvodem je vhodné připomenout (srov. v tomto rozhodnutí již citované stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Tpjn 302/2005, uveřejněné pod č. 11/2007 Sb. rozh. tr., a komentářová literatura), že za hnutí ve smyslu § 403 odst. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek