Atypický případ týrání spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů dětí vůči otci

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 184/2021, ze dne 31. 3. 2021: V posuzovaném případě mělo týrání spočívat v podstatě ve vzbuzování nenávistných postojů dětí vůči jejich otci. Jde tedy o jednání v kontextu výše citované judikatury značně atypické, a o to víc je s podivem, že se soud druhého stupně nijak nepokusil vysvětlit, […]

Trestání dítěte z výchovných důvodů jako týrání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1206/2020, ze dne 9. 12. 2020: Týráním ve smyslu § 198 odst. 1 tr. zákoníku je zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. Trvalost pachatelova jednání je nutno posuzovat v závislosti na intenzitě […]

Týrání svěřené osoby jako pokračující trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 893/2020, ze dne 25. 11. 2020: Dále je třeba zmínit, že při řešení uvedené problematiky je třeba odlišovat pojmy „jednota skutku“, resp. „mnohost skutků“, jako pojmy hmotněprávní, a „totožnost skutku“, jako pojem procesněprávní. O jednom skutku může být zásadně vedeno jediné řízení a může být rozhodnuto pouze jednou […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek