Místní příslušnost soudu u TČ kuplířství

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Td 7/2021, ze dne 17. 2. 2021: Místem spáchání trestného činu kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku z hlediska místní příslušnosti soudu (§ 18 odst. 1 tr. ř.) je místo, kde pachatel jiného přiměje, zjednává, najímá, láká nebo svádí k provozování prostituce, popřípadě místo, kde pachatel kořistí z prostituce provozované jiným, tedy kde z ní získává majetkový prospěch. […]

Kořistění z prostituce

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1264/2020, ze dne 20. 1. 2021: Kořistěním z prostituce provozované jiným se rozumějí jakékoli způsoby získávání majetkového prospěchu z prostituce provozované jiným za podmínky, že lze dovodit, že pachatel využívá vědomě svého vztahu k osobě provozující prostituci (může jít o jejího tzv. pasáka, ochránce, řidiče, který ji za úplatu […]

Omyl právní „kořistění“ z prostituce

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1091/2020, ze dne 11. 11. 2020: Opíraje se o tato východiska, dovolací soud shledal rozhodnutí o vině obviněných přečinem kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku správným a zákonným. Skutková část výroku o vině rozsudku odvolacího soudu ve spojení s odpovídající částí odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek