Boj proti lichvářům, ochrana nemovitosti, advokát

Kontakt Pokud potřebujete pomoc v boji proti lichvářům, např. ochránit svou nemovitost, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851    tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha […]

Znak zneužití tísně u lichvy

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 51/2021, ze dne 10. 2. 2021: Soudy obou stupňů zcela správně dovodily naplnění obviněným zpochybňovaného znaku zneužití tísně, ve které se všichni poškození v době uzavírání smluv s obviněným prokazatelně nacházeli. V této souvislosti není od věci připomenout, že tísní se rozumí mimořádně tíživá situace poškozeného, vyvolaná určitou, […]

Smlouva o bezplatném zániku věcného břemene spočívajícího v právu poškozené doživotně bydlet v bytové jednotce jako lichva

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 603/2020, ze dne 22. 10. 2020: Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 29. 10. 2019, sp. zn. 16 T 147/2017, byl obviněný O. V. uznán vinným přečinem lichvy podle § 218 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „tr. zákoník“), […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek