Trestní odpovědnost úřední osoby za účelový postup v rozporu s judikaturou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1102/2020, ze dne 25. 2. 2021: Naplnění znaku skutkové podstaty „opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“ u přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku nutno posuzovat v souvislosti s intenzitou naplnění i všech ostatních znaků skutkové podstaty tohoto přečinu, aby při zohlednění zásady […]

Zneužití pravomoci úřední osoby (obmysl)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 94/2021, ze dne 9. 2. 2021: Zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu […]

Neoprávněný vstup policisty do policejní databáze

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1250/2020, ze dne 9. 12. 2020: K použitým právním kvalifikacím je vhodné uvést, že podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek