Poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 297/2022, ze dne 6. 4. 2022: Obviněný s cílem zmařit uspokojení pohledávky svého věřitele J. V., která vyplývala ze směnečného závazku, konkrétně ze směnky vlastní na částku 22 000 000 Kč, se záměrně zbavil části svého majetku tím, že daroval svým dětem nemovitosti v celkové hodnotě 1 442 […]

Vykonatelnost zmařené pohledávky v případě TČ poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 181/2021, ze dne 31. 3. 2021: Trestní odpovědnost pachatele za trestný čin poškozování věřitele lze vyvodit, aniž by bylo vydáno rozhodnutí civilního soudu na plnění či se dokonce stalo vykonatelným. Předpokladem dokonání přečinu poškození věřitele podle § 222 odst. 1 tr. zákoníku je okolnost, že pohledávka věřitele, jejíž […]

Poškození věřitele (speciální subjekt = dlužník)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 181/2021, ze dne 31. 3. 2021: Tento nesprávný právní názor Krajského soudu v Ústí nad Labem nereflektoval zásadní skutečnost, že obviněný v rozhodné době, kdy došlo ke zcizení automobilů, zastával pozici jediného jednatele A., s jejímž majetkem učinil vytýkanou dispozici. Proto pokud v souvislosti se svým postavením statutárního […]

Splatnost pohledávky věřitele jako předpoklad dokonání trestného činu poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1338/2020, ze dne 27. 1. 2021: Předpokladem dokonání trestného činu poškození věřitele podle § 222 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku je, že pohledávka věřitele již byla splatná; jednání dlužníka způsobem uvedeným v citovaném ustanovení před splatností pohledávky věřitele může být jen pokusem tohoto trestného činu nebo přípravou, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek