Zavinění a subsidiarita trestní represe při porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1114/2020, ze dne 22. 10. 2020: Přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 tr. zákoníku se zpravidla nedopustí statutární orgán (zde jednatel) obchodní společnosti (zde společnosti s ručením omezeným), daňového dlužníka, pokud jako osoba povinná učinit prohlášení o majetku na základě výzvy správce daně […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek