Výhružka násilím proti skupině obyvatelů musí být objektivně způsobilá vytvářet obavu z provedení toho, čím se hrozí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 276/2021, ze dne 14. 4. 2021: Ustanovení § 352 tr. zákoníku obecně chrání klidné občanské soužití proti vyhrožování usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu nebo i proti užití násilí. V odstavci 2 je tato ochrana zdůrazněna, jde-li o útoky motivované rasovou, etnickou, národnostní nebo jinou […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek