O nás

Jsme butiková advokátní kancelář, která se specializuje na trestní právo.

Máme bohaté praktické zkušenosti a odborné znalosti v oboru trestního práva, díky nimž využíváme důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňujeme v zájmu našich klientů vše, co pro ně pokládáme za prospěšné.

Držíme prst na tepu doby. Vedle kauz našich klientů monitorujeme rovněž rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení v jiných trestních věcech včetně mediálně známých případů.

Klademe důraz na časovou dostupnost pro klienty. Jsme připraveni Vám poskytnout podporu na každém kroku a zajistíme, aby Vaše telefonní hovory, textové či hlasové zprávy anebo emaily  byly vyřízeny co nejdříve, nejpozději následující den. V naléhavých případech pro naše klienty držíme nepřetržitou pohotovost.

Pomáháme klientům nastavit vhodnou strategii a taktiku obhajoby. Za tím účelem spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí.

Bereme klienty takové, jací jsou, a chováme se k nim profesionálně. Úkolem advokáta není klienty soudit, nýbrž poskytnout jim v mezích zákona odbornou právní pomoc.

Zasazujeme se o to, aby v každém stádiu trestního řízení byla respektována práva našich klientů umožňující jim plné uplatnění obhajoby.

V trestním řízení zastupujeme také oběti trestných činů (poškozené) a to tak, aby dosáhly pokud možno úplného uspokojení svých nároků.

Respektujeme osobnost a důstojnost obětí trestných činů, přistupujeme k obětem trestných činů zdvořile a šetrně a vycházíme jim vstříc. Vůči obětem trestných činů postupujeme vždy tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy jim způsobené trestným činem nebo k druhotné újmě (viktimizaci).

Napomáháme rovněž klientům (zúčastněným osobám), jejichž majetek byl v trestním řízení zajištěn, s jeho odblokováním.

Doprovázíme osoby podávající vysvětlení a svědky k výslechu a srozumitelným způsobem je informujeme o jejich právech a povinnostech.

Myslíme si, že činnost whistleblowerů má pro společnost a hájení veřejného zájmu význam, a proto přispíváme k jejich právní ochraně.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek