Opatření znaleckého posudku k posouzení, zdali je věc vojenským materiálem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1147/2020, ze dne 25. 11. 2020: Ke zjištění charakteru předmětu v trestním řízení pro zločin provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem se považuje za nanejvýše vhodné a nutné opatřit odborné vyjádření nebo znalecký posudek. To platí zvláště v případech, kdy charakter věci jako vojenského materiálu je předmětem sporu, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek