Whistleblowing

Poskytujeme právní pomoc oznamovatelům trestné činnosti tzv. whistleblowerům, kteří plánují v dobré víře oznámit informace nasvědčující tomu, že došlo nebo může dojít ke spáchání trestného činu v souvislosti s činností zaměstnavatele, popř. za jiných okolností.

Oznamovatelem bývá zpravidla zaměstnanec, státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják, člen právnické osoby nebo jejího orgánu, osoba vykonávající správu svěřenského fondu, osoba, která je stranou smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, prací nebo jiného podobného plnění.

Pomůžeme Vám s podáním oznámení a s ochranou před odvetnými opatřeními.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek