Objekt TČ výtržnictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 255/2021, ze dne 30. 3. 2021: Trestný čin výtržnictví je systematicky začleněn do hlavy X. zvláštní části trestního zákoníku jako jeden z trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných a v tomto rámci je obsažen v dílu 5 mezi trestnými činy narušujícími soužití lidí. Z této systematiky vyplývá, […]

Způsobení újmy na zdraví není znakem přečinu výtržnictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1370/2020, ze dne 7. 1. 2021: Z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, ani z hlediska společenské škodlivosti je přitom bez významu, že obviněný nezpůsobil poškozené žádné závažnější ublížení na zdraví. Způsobení újmy na zdraví totiž […]

Znak „veřejně“ u TČ výtržnictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 992/2020, ze dne 25. 11. 2020: Podle ustanovení § 117 tr. zákoníku je čin spáchán veřejně pokud jestliže je spáchán a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými. K naplnění znaku před více než […]

Místo veřejnosti přístupné

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1123/2020, ze dne 18. 11. 2020: Místem veřejnosti přístupným je podle praxe soudů každé místo, kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi (i když tam v době činu […]

Hrubá neslušnost a výtržnost

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1017/2020, ze dne 22. 10. 2020: V obecné rovině lze nejprve k uvedenému přečinu uvést, že předmětem ochrany ustanovení § 358 tr. zákoníku je chránit klidné občanské soužití proti závažnějším útokům narušujícím veřejný klid a pořádek, kdy zpravidla jsou výtržnictvím ohroženy i další zájmy, zejména zdraví lidí, cizí […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek