Udání padělaných peněz a okamžik dokonání, dobrovolné upuštění od pokusu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 650/2021, ze dne 30. 6. 2021: Padělanými penězi (bankovkami nebo mincemi) rozumíme české nebo jiné než tuzemské peníze (srov. též § 238 tr. zákoníku), které byly padělány, tedy vyhotoveny bez oprávnění s použitím zařízení a materiálů, které nebyly původně určeny k výrobě peněz nebo které nebyly drženy nebo […]

Padělání a pozměnění (pozměňování) cenných papírů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 797/2019, ze dne 9. 12. 2020: Již shora bylo uvedeno, že soudy nižších stupňů posoudily jednání obviněných spočívající v předání bance poskytující úvěr (České spořitelně) padělků neúplných a tedy neplatných akcií obchodní společnosti A., jejichž originály byly v té době uloženy v italské bance (Banca Popolare di Brescia), […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek