Promlčení trestní odpovědnosti v řízení proti uprchlému

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1407/2020, ze dne 21. 1. 2021: Podle § 306a odst. 3 tr. ř. se doba od právní moci odsuzujícího rozsudku do jeho zrušení podle § 306a odst. 2 tr. ř. nezapočítává do promlčecí doby. Pravomocný odsuzující rozsudek totiž vytváří zákonnou překážku, pro kterou není možno pachatele pro týž […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek