Znaky trestného činu křivé obvinění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1152/2020, ze dne 25. 11. 2020: Lživě obvinit znamená nepravdivě tvrdit, že jiný se dopustil jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, tj. vědomě objektivně v rozporu se skutečností informovat o skutkových okolnostech, tedy o tom, kdy, kde a jak měl být trestný čin spáchán a kdo je pachatelem, […]

Ohrožování pod vlivem návykové látky THC (10 ng/ml)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1072/2020, ze dne 18. 11. 2020: Je však třeba současně připomenout, že předmětnou problematikou se Nejvyšší soud zabýval v nedávném stanovisku trestního kolegia ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2020, ve kterém mj. uvedl, že řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 […]

Hraniční případ mimořádného snížení trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 902/2020, ze dne 25. 11. 2020: Aniž to bylo explicitně vyjádřeno, odvolací soud se při svých úvahách o uložení trestu podle § 58 odst. 1 tr. zákoníku fakticky argumentačně pohyboval výlučně v oblasti osoby a osobnosti obviněného, tedy odůvodnil své rozhodnutí o trestu „poměry pachatele“. Nepochybně se jedná o […]

Podmínky pro aplikaci pravidla o mimořádném snížení trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 902/2020, ze dne 25. 11. 2020: Ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 tr. zákoníku lze užít především tehdy, když určitá okolnost, která dokonce může být i znakem příslušné skutkové podstaty trestného činu, natolik vybočuje z ostatních případů, že již sama o sobě nebo […]

Chybné použití ust. § 58 odst. 1 tr. zákoníku soudem jako dovolací důvod

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 902/2020, ze dne 25. 11. 2020: Námitku chybného použití ustanovení § 58 odst. 1 tr. zákoníku, v důsledku něhož byl uložen trest mimo zákonnou trestní sazbu trestu odnětí svobody stanovenou za daný trestný čin, lze podřadit pod dovolací důvod uplatněný dovolatelem (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. […]

„Plagiování“ právních závěrů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 986/2020, ze dne 25. 11. 2020: Obviněná vyčetla nalézacímu soudu, že právní úvahy stran spolupachatelství opřel pouze o citace z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech vedených pod sp. zn. 11 Tdo 560/2017 a 7 Tdo 1433/2009, aniž tyto citace označil (použit byl dokonce termín „plagiování“ právních závěrů“) a […]

Výjimečný trest

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 986/2020, ze dne 25. 11. 2020: K namítané absenci zákonných podmínek pro uložení výjimečného trestu podle § 54 odst. 2 tr. zákoníku, tj. nikoli v základní trestní sazbě, nýbrž v rozsahu nad dvacet až do třiceti let (ale ani ne na doživotí, které je rovněž zahrnuto podle § 54 […]

Posouzení obecné i specifické věrohodnosti je v kompetenci znalce

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1215/2020, ze dne 25. 11. 2020: K námitce dovolatele, že znalci z oboru zdravotnictví, odvětví klinická psychologie nepřísluší hodnotit věrohodnost svědka, je možné stručně uvést, že posouzení obecné i specifické věrohodnosti je v kompetenci znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie. Znalec se nevyjadřuje k pravdivosti, pouze konstatuje, že […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek