Účinná lítost a splnění vyživovací povinnosti jen zčásti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 209/2022, ze dne 21. 4. 2022: Dodatečným splněním vyživovací povinnosti ve smyslu daného ustanovení je třeba rozumět vyrovnání částky, kterou obžalovaný mohl zaplatit podle svých výdělkových možností, přičemž k zániku trestnosti podle tohoto ustanovení nedojde, jestliže vyživovací povinnost byla splněna jen zčásti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne […]

Příležitostná plnění v podobě dárků nejsou hrazením výživného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1308/2020, ze dne 17. 12. 2020: V první části dovolací argumentace obviněný nesouhlasil s tím, že došlo k zanedbání povinné výživy, jelikož – byť neposílal peníze přímo k rukám matky nezletilé – svou dceru po celou dobu materiálně zabezpečoval, kupoval jí jídlo, ošacení, umožnil jí bydlení apod. Uvedená […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek