Morálně problematické chování nemusí být hned trestným činem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 75/2021, ze dne 10. 2. 2021: Ačkoliv není sporu o tom – a obviněná to v průběhu trestního řízení ani nepopírala – že chtěla využít situace, spojit oficiální událost se soukromou oslavou a upotřebit objednané občerstvení, které po skončení obdobné formální akce, jakou byla předmětná konference, vždycky zbyde, […]

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1114/2020, ze dne 22. 10. 2020: Přitom je třeba připomenout, že přečin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 tr. zákoníku je ryze formálním deliktem, jímž se postihuje jednání (a to i ve smyslu opomenutí, jak bylo vyloženo v rozhodnutí č. 7/2017 Sb. rozh. tr.), aniž […]

Překročení hranice množství větší než malého o 0,04 g

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1242/2020, ze dne 25. 11. 2020: Na základě odborného vyjádření pak bylo zjištěno, že zajištěný pervitin obsahoval 0,54 g účinné látky, čímž byla o 0,04 g překročena hranice množství větší než malého stanovená v duchu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn […]

Mstivý útok pachatele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 988/2020, ze dne 14. 10. 2021: S ohledem na popsané závěry je přitom třeba dovodit, že v posuzované věci k aplikaci předmětné zásady prozatím žádné podklady zjištěny nebyly. Obvinění totiž jednali v zásadě standardním způsobem, který je obecně podřazován pod skutkovou podstatu přečinu poškození cizí věci podle § […]

Nedostatečná sebereflexe obviněné a schvalování viny na poškozeného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1107/2020, ze dne 20. 10. 2020: V této souvislosti dovolatelka poukázala na již zmiňované údajné spoluzavinění ze strany poškozeného. Vzhledem k závěru, k němuž (správně) dospěly oba soudy, tj. že na straně poškozeného žádné zavinění shledat nelze, je taková argumentace bezpředmětná. Nebyly zjištěny ani jiné skutečnosti – a […]

Společenská škodlivost u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti u dopravní nehody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 950/2020, ze dne 30. 9. 2020: Nejvyšší soud v tomto směru shledal, že vzhledem ke společenské škodlivosti jednání obviněného rozhodně nepostačuje uplatnit odpovědnost podle jiného právního předpisu, nýbrž je třeba uplatnit odpovědnost trestní a trestněprávní důsledky s ní spojené. Obviněný, jenž výhradně vlastním protiprávním jednáním, spočívajícím v porušení […]

I u méně intenzivního způsobu provedení zločinu loupeže nelze vyloučit trestní postih

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 810/2020, ze dne 23. 9. 2020: V projednávané věci jednání obviněného naplnilo všechny obligatorní znaky zvlášť závažného zločinu loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku (bod I.) a zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. b) trestního […]

Kupec neoprávněně ulovené zvěře, kterou za jiných okolností lovit lze

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 340/2020, ze dne 24. 9. 2020: Námitkou formálně i obsahově naplňující obviněným zvolený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je námitka týkající se porušení zásady subsidiarity trestní represe (zásada ultima ratio), která je vyjádřená v § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Tuto námitku obviněný v zásadě […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek