Stav vylučující způsobilost u nealkoholové toxikomanie

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1382/2020, ze dne 6. 1. 2021: Na tomto místě je též vhodné připomenout, že po poměrně dlouhou dobu neexistovala žádná obecně přijímaná definice zákonného znaku „stav vylučující způsobilost“ ve smyslu ustanovení § 274 odst. 1 tr. zákoníku a to u tzv. nealkoholových návykových látek. Stav vylučující způsobilost bylo […]

Množství větší než malé a tzv. spotřební držba

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1292/2020, ze dne 14. 1. 2021: S odkazem na shora vymezený obsah podaného dovolání lze ve stručnosti připomenout, že přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku […]

Ohrožování pod vlivem návykové látky THC (10 ng/ml)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1072/2020, ze dne 18. 11. 2020: Je však třeba současně připomenout, že předmětnou problematikou se Nejvyšší soud zabýval v nedávném stanovisku trestního kolegia ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2020, ve kterém mj. uvedl, že řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek