Účast na teroristické skupině

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1287/2020, ze dne 27. 1. 2021: Úprava § 312a trestního zákoníku vychází primárně z § 361 trestního zákoníku ve znění účinném do 31. 1. 2017. Podle § 361 odst. 1 trestního zákoníku se trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině dopustil pachatel, který založil organizovanou zločineckou skupinu, činnosti organizované zločinecké skupiny se účastnil, nebo organizovanou zločineckou skupinu podporoval, přičemž podle […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek