Porušení důležité povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 176/2021, ze dne 31. 3. 2021: Judikatura (srov. R 11/1964) obecně upřesňuje pojem „porušení důležité povinnosti“ tak, že jde o porušení jen takové povinnosti, jež má za dané situace zpravidla za následek nebezpečí pro lidský život nebo zdraví, kde tedy jejím porušením může snadno dojít k takovému následku. […]

Omezování způsobu života poškozeného nejméně po dobu šesti týdnů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 140/2021, ze dne 24. 3. 2021: Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku, tedy delší dobu trvající poruchu zdraví, považují soudy vážnou poruchu zdraví nebo vážné onemocnění, které omezovaly způsob života poškozeného nejméně po dobu šesti týdnů. Vážná porucha zdraví […]

Princip omezené důvěry v dopravě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1050/2020, ze dne 14. 10. 2020: Při posuzování trestní odpovědnosti řidiče za dopravní nehodu je tedy nutné zohlednit jednak to, zda se tento řidič svým jednáním dopustil porušení konkrétních právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, jakož i to, zda měl možnost a schopnost předvídat, že k této […]

Pokus těžkého ublížení na zdraví najetím vozidla na motocyklistu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 980/2020, ze dne 30. 9. 2020: Tvrzení dovolatele, že jeho úmysl nesměřoval k vážnému poškození zdraví poškozeného za situace, když se po předchozím zacouvání rozjel osobním automobilem proti stojícímu motocyklu, zezadu do motocyklu narazil a způsobil tak pád poškozeného na před ním stojící automobil, nelze považovat za důvodné. V tomto směru lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu […]

Subjektivní stránka TČ těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 994/2020, ze dne 30. 9. 2020: Zločin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku vyžaduje z hlediska subjektivní stránky úmyslnou formu zavinění podle § 15 tr. zákoníku, kdy se však nevyžaduje úmysl přímý [§ 15 odst. 1 písm. a)], postačí i úmysl nepřímý [§ […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek