Určitost trestu zákazu činnosti uloženého právnické osobě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 329/2021, ze dne 12. 5. 2021: Smyslem a účelem trestu zákazu činnosti je  zabránit pachateli vykonávat jen takovou činnost, která mu dává příležitost k páchání trestných činů určitého druhu, anebo mu jejich spáchání usnadňuje (viz rozhodnutí uveřejněná pod č. 42/1967 a č. 26/2007-III. Sb. rozh. tr.), nelze proto […]

Účinná lítost a dobrovolné uhrazení daně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 424/2021, ze dne 26. 5. 2021: V daných souvislostech považuje dovolací soud za vhodné nejprve uvést, že z okolností posuzovaného případu je patrná nikoliv dobrovolnost úhrady daně ze strany obviněného. Dovolatel totiž splnil svou daňovou povinnost (dne 29. 10. 2018) až na základě výsledků daňové kontroly (platební výměry […]

Úder loktem do hlavy jako exces z nutné obrany

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 463/2021, ze dne 5 Tdo 463/2021: Ačkoli se obviněný po celou dobu trestního řízení staví do lepšího světla s tím, že se musel poškozenému bránit a domáhá se použití ustanovení o nutné obraně, všechny výše uvedené aspekty dokreslují samotný průběh události, tedy i konflikt mezi ním a poškozeným, […]

Upozornění na změnu právní kvalifikace

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 145/2021, ze dne 19. 5. 2021: Podle § 225 odst. 2 tr. ř. může soud uznat obžalovaného vinným trestným činem podle přísnějšího ustanovení zákona, než podle kterého posuzovala skutek obžaloba, jen tehdy, když obžalovaný byl na možnost tohoto přísnějšího posuzování skutku upozorněn podle § 190 odst. 2. Nestalo-li se tak, je […]

Žádost obviněného o bezplatnou obhajobu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 367/2021, ze dne 19. 5. 2021: Podle § 33 odst. 2 tr. ř. osvědčí-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Předmětné ustanovení upravuje situaci, kdy obviněný […]

Soukromá nahrávka bez upozornění o nahrávání jako důkaz v trestním řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 501/2021, ze dne 26. 5. 2021: Obviněný v souvislosti s předmětným telefonickým rozhovorem ze dne 2. 1. 2020 vyslovil pochybnost, zda splňoval všechny zákonné náležitosti, aby mohl být použit jako důkaz. S touto procesní (tedy v zásadě se již nacházející mimo uplatněný hmotněprávní dovolací důvod) námitkou se Nejvyšší […]

Nepodání daňového přiznání jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 221/2021, ze dne 28. 4. 2021: V souladu s již opakovaně zmíněným rozhodnutím Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1226/2015, je totiž nutno připomenout, že pouhé nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob v zákonné lhůtě nenaplňuje samo o sobě ani skutkovou podstatu trestného činu zkrácení […]

Jednání rodiče spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 470/2021, ze dne 26. 5. 2021: Jednání rodiče (nebo i jiné osoby mající silný vliv na dítě) spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči a tím deformování normálních rodinných vazeb a morálních hodnot může naplňovat znaky přečinu ohrožování výchovy dítěte, i když jen v závažných, krajních případech […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek