Jednání rodiče spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 470/2021, ze dne 26. 5. 2021: Jednání rodiče (nebo i jiné osoby mající silný vliv na dítě) spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči a tím deformování normálních rodinných vazeb a morálních hodnot může naplňovat znaky přečinu ohrožování výchovy dítěte, i když jen v závažných, krajních případech […]

Ohrožování výchovy dítěte jednáním rodiče spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 388/2021, ze dne 19. 5. 2021: Pro naplnění této skutkové podstaty je nezbytné, aby v důsledku konkrétního jednání došlo k ohrožení rozumového, citového nebo mravního vývoje dítěte. Musí proto být zjištěny faktické okolnosti, poměry a stav dítěte tak, aby bylo zjevné, že objektivně byl vývoj dítěte ohrožen (viz […]

Ohrožování mravní výchovy mládeže spácháním TČ za přítomnosti dětí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 195/2021, ze dne 24. 3. 2021: Obviněný se tedy před svými dětmi dopustil trestné činnosti vůči partnerovi bývalé manželky (vůči partnerovi matky těchto dětí), když bývalá manželka je nepochybně osoba, vůči níž mají děti citový vztah (jedná se o matku nezletilých). Děti mají blízký citový vztah i vůči […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek