Porušení důležité povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 172/2021, ze dne 24. 3. 2021 Zde je třeba zmínit, že porušení důležité povinnosti nelze mechanicky ztotožňovat s porušením jakéhokoli ustanovení zákona, tím spíše pokud odvolací soud dovodil její porušení z obecné prevenční povinnosti předcházet škodám podle ustanovení § 2900 obč. zák., z něhož plyne, že vyžadují-li to okolnosti […]

Porušení povinnosti dát přednost v jízdě jako porušení důležité povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1270/2020, ze dne 15. 12. 2020: Podle ustálené judikatury porušení povinnosti dát přednost v jízdě bude porušením důležité povinnosti „zpravidla“. Nebude jím například v případech výrazného či převažujícího spoluzavinění poškozeného. V posuzované věci Nejvyšší soud po doplnění dokazování neshledal žádné okolnosti, které by pro takový výjimečný případ svědčily. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek