Omezování osobní svobody – uzamčení úředníka ve vozíku pro přepravu zvířat

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1284/2020, ze dne 12. 1. 2021: „dne 28. 5. 2019 v blíže nezjištěné době od 14:00 do 14:45 hodin v obci XY č. p. XY, okres Domažlice, v areálu farmy provozované obžalovaným, v době, kdy zde poškozená E. W., narozená XY, jako pracovnice Krajské veterinární správy pro Plzeňský […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek