Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1311/2020, ze dne 15. 12. 2020: Z výše uvedených důvodu se proto nemůže dovolávat porušení zákona soudním exekutorem JUDr. P. Obviněný byl v pozici, kdy byl povinen snášet zásah do jeho domovní svobody ze zákonných důvodů. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že obviněný naplnil skutkovou podstatu trestného […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek