Obecný subjekt (§ 256 a § 260 tr. zákoníku)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021: Na tomto místě Nejvyšší soud také vzhledem k námitkám některých obviněných, že nebyli v takovém postavení, aby mohli zjednat nějakou přednost nebo výhodnější podmínky, konstatuje, že ustanovení § 256 odst. 1 tr. zákoníku nevyžaduje žádné zvláštní postavení, vlastnost či způsobilost pachatele, tudíž […]

Jednočinný souběh trestných činů podle § 256 tr. zákoníku a § 260 tr. zákoníku možný je

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021:  Jednočinný souběh trestných činů podle § 256 tr. zákoníku a § 260 tr. zákoníku možný je, a to s ohledem na zásady plynoucí mj. z výše citované judikatury Nejvyššího soudu k problematice jednočinného souběhu trestných činů (srov. usnesení velkého senátu trestního kolegia […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek