Určitost trestu zákazu činnosti uloženého právnické osobě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 329/2021, ze dne 12. 5. 2021: Smyslem a účelem trestu zákazu činnosti je  zabránit pachateli vykonávat jen takovou činnost, která mu dává příležitost k páchání trestných činů určitého druhu, anebo mu jejich spáchání usnadňuje (viz rozhodnutí uveřejněná pod č. 42/1967 a č. 26/2007-III. Sb. rozh. tr.), nelze proto […]

Trestný čin právnické osoby v případě jeho spáchání na úkor této právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 355/2021, ze dne 28. 4. 2021: Předpoklady uvedené v tomto návětí mají v podstatě zabránit tomu, aby byla právnická osoba volána k odpovědnosti za excesy osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) či d), které nemají žádnou požadovanou souvislost s právnickou osobou. Pro vyvození […]

Podmínky pro uložení trestu zrušení právnické osoby

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tz 22/2020, ze dne 23. 9. 2020: Podle § 16 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Trest zrušení právnické […]

Naplnění znaku nejméně se dvěma osobami dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3) písm. a) tr. zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 696/2020, ze dne 30. 9. 2020: Naplnění znaku nejméně se dvěma osobami je třeba dovodit, jestliže se na činu pachatele aktivně podílí, i když různou měrou, ještě nejméně dvě další fyzické nebo právnické osoby (tedy s pachatelem celkem tři), přičemž je-li pachatelem fyzická osoba, která se činu dopustila […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek