Existence dohody o hmotné odpovědnosti není předpokladem pro spáchání TČ zpronevěry

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 171/2021, ze dne 21. 3. 2021: Pokud jde o dohodu o hmotné odpovědnosti, Nejvyšší soud zdůrazňuje, že v oblasti pracovněprávních vztahů není předpokladem trestní odpovědnosti za trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku existence dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Významným je totiž […]

Přisvojení si věci

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1355/2020, ze dne 27. 1. 2020: Skutková podstata trestného činu zpronevěry přitom nevyžaduje, aby osoba, která věc nebo jinou majetkovou hodnotu pachateli svěřila, byla jejím vlastníkem (rozh. č. 67/1954 Sb. rozh. tr.). Pachatel si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, jestliže s věcí […]

Jediný společník a jednatel SRO a zpronevěra jejího majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 985/2020, ze dne 30. 9. 2020: Obchodní společnost, byť 100 % jejího obchodního podílu vlastní jediný společník, tvoří zcela samostatnou entitu, majetkově nezávislou na majetku společníka, společnost a společník jsou dvěma samostatnými a rozličnými subjekty (k tomu např. rozhodnutí č. 18/2006, č. 26/2007 a č. 41/2010-II. Sb. rozh. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek