Obvinění ze znásilnění, pomoc advokáta

Kontakt Potřebujete pomoc v případu obvinění ze znásilnění, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Co se rozumí pohlavním stykem u znásilnění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 399/2021, ze dne 12. 5. 2021: Za pohlavní styk se považuje jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiného člověka. Nemusí jít však nutně o ukájení pohlavního pudu samotného pachatele a nezáleží na tom, zda v konkrétním případě skutečně dojde k pohlavnímu ukojení (Ščerba, F. a kol.: Trestní […]

Donucení k pohlavnímu styku (znásilnění vs. pohlavní zneužívání)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1153/2020, ze dne 26. 11. 2020: Z hlediska rozdílnosti skutkových podstat obou trestných činů je dále nutné, jakkoliv zatím v teoretické a obecné rovině, konstatovat, že za násilí ve smyslu § 185 odst. 1 alinea prvá tr. zákoníku se považuje použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem překonání […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek