Postavení vedoucího odštěpného závodu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1400/2020, ze dne 27. 1. 2021: Nejvyšší soud pro úplnost připomíná, že přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a způsobí tak na cizím […]

Smluvně převzatá povinnost opatrovat (spravovat) cizí majetek vyplývající ze stanov spolku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 80/2016, ze dne 19. 4. 2016: Odpovědnost pachatele za hospodaření občanského sdružení (spolku) vymezená jeho stanovami je smluvně převzatou povinností opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve smyslu ustanovení § 220 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, neboť stanovy lze považovat za smlouvu sui generis. Umělý povrch fotbalového […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek