Spoluzavinění úvěrové společnosti na úvěrovém podvodu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 296/2021, ze dne 22. 4. 2021:  Obecně lze uvést, že samotná skutečnost, že by snad úvěrová společnost nepostupovala při uzavírání úvěrové smlouvy s patřičnou obezřetností, by sama o sobě nevylučovala trestní odpovědnost pachatele za trestný čin úvěrového podvodu podle § 211 tr. zákoníku (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze […]

Úvěrový podvod, i když pachatel řádně splácí úvěr

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 296/2021, ze dne 22. 4. 2021: Pokud se týká námitek obviněného ve vztahu k naplnění všech znaků skutkové podstaty úvěrového podvodu podle § 211 tr. zákoníku, je třeba zdůraznit následující skutečnosti. Přečinu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí pachatel, který uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje […]

Účastenství na úvěrovém podvodu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 26/2021, ze dne 27. 1. 2021: Jestliže obviněný spoluobviněné pro účely jejího jednání s bankou v záležitosti sjednání úvěru vystavil nepravdivé potvrzení o výši příjmu, tj. poskytl jí listinu nezbytnou k realizaci jejího záměru v podobě schválení žádosti o hypoteční úvěr, je zjevné, že jinému při sjednávání úvěrové […]

Úvěrový podvod jako předčasně dokonaný trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 783/2020, ze dne 14. 10. 2020: Jak správně připomněla i dovolatelka, trestný čin úvěrového podvodu vymezený v § 211 odst. 1 tr. zákoníku je tzv. předčasně dokonaným trestným činem, jelikož u něhož de iure dochází ke kriminalizaci jednání, které je svou povahou de facto pokusem trestného činu. Tento trestný čin je dokonán […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek