Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 46 T 4/2020,  ze dne 19. 8. 2020: Obžalovaný se dopustil jednání popsaného ve výroku tohoto rozsudku, když zveřejnil celkem 4 komentáře schvalující teroristický útok pachatele na Novém Zélandě, přičemž tyto jeho komentáře byly čteny a hodnoceny buď kladně nebo záporně, za užití tzv. like. Vzhledem k obsahu […]

Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 45 T 9/2020, ze dne 26. 10. 2020: Pachatel byl uznán vinným, že: Dne 16.3.2019 z místa svého trvalého bydliště v xxx, okr. Opava, prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě Internet, za užití svého stolního počítače zn. Logic, výr. čísla 7209493598, v rámci diskuze na facebookových stránkách serveru blesk.cz […]

Podpora a propagace terorismu

Usnesení Nejvyššího soudu so. zn. 3 Tdo 1073/2017, ze dne 20. 9. 2017: Trestní sazba na zločin podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 písm. a) trestního zákoníku činí tři léta až dvanáct let. Nalézací soud bral při ukládání trestu v potaz povahu a závažnost stíhaného jednání, osobu pachatele i jeho poměry, postoj ke spáchanému činu, jakož i okolnosti polehčující a přitěžující. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek