Zachycení zásilky drog z dark webu

Kontakt Pokud policie nebo celníci zachytili na letišti Vaši zásilku s drogou z dark webu, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – […]

Omamná látka konopí (delta-9-THC) „velkého rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 701/2020, ze dne 28. 1. 2021: Podle skutkových zjištění obou soudů nižších instancí obvinění pěstovali rostliny konopí, jejichž toxikomansky využitelná část po usušení představovala množství 17 500 g obsahující 1 503,25 g účinné látky THC (v případě obviněného P. H. je navíc nutno připočíst množství 2 839,63 g […]

Omamná látka konopí (delta-9-THC) „značného rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tcu 146/2021, ze dne 19. 1. 2022: In concreto odsouzený svým jednáním naplnil přinejmenším znaky zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c), tr. zákoníku. Je tomu tak proto, jelikož odsouzený dovezl […]

Množství THC v konopí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 449/2022, ze dne 31. 5. 2022: Ze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, uveřejněného pod č. 15/2014 Sb. rozh. tr., které stanovilo kvantitativní i kvalitativní ukazatele, je zjevné, že: – znak „množství větší než malé“ je dán více než 10 g konopí […]

Podání mariuhany třetí osobě a odpovědnost za její smrt (předávkování)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1162/2020, ze dne 27. 4. 2021: Z § 17 písm. a) tr. zákoníku se podává, že k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné. Zvlášť […]

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami jako trvající a pokračující TČ

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 128/2021, ze dne 18. 2. 2021: Danou problematikou, tedy tím, zda určité jednání je pokračováním v trestném činu ve smyslu ustanovení § 116 tr. zákoníku, o jehož všech dílčích útocích (skutcích) je třeba rozhodnout, ať již odsuzujícím či zprošťujícím výrokem, či zda se o pokračování trestného činu nejedná, […]

Obecný subjekt drogového trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 21/2021, ze dne 11. 2. 2021: Skutečnost, že obviněný (dle svých slov) není drogovým dealerem, nemá z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty daného trestného činu jakýkoliv význam. Skutková podstata trestného činu podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku je totiž konstruována tak, že se jí může dopustit jakákoliv […]

Kvalifikační znak „ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 945/2020, ze dne 28. 1. 2021: Již Nejvyšší soud ČSR ve svém rozsudku ze dne 18. 7. 1985, sp. zn. 11 To 51/85, uveřejněném pod č. 45/1986 Sb. rozh. tr., stran vymezení znaku organizované skupiny uvedl, že touto je třeba rozumět sdružení nejméně tří osob trestně odpovědných, jejichž […]

Rozdíly mezi jednotlivými drogovými delikty (konzument vs. prodejce drog)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 701/2020, ze dne 28. 1. 2021: V návaznosti na právě uvedené závěry je třeba odmítnout jako zjevně neopodstatněnou i námitku obviněného M. F., že daný skutek měl být právně posouzen jako trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 tr. zákoníku, eventuálně jako trestný […]

Znak „značný prospěch“ u TČ nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 701/2020, ze dne 28. 1. 2021: Znak „značný prospěch“ [§ 283 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku] spočívá ve skutečném profitu získaném obviněným pro sebe nebo pro jiného, a tedy je nutno odečíst od celkové částky utržené trestnou činností případné náklady, které byly nepochybně vynaloženy v souvislosti s […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek