Obhajoba

Poskytujeme právní pomoc fyzickým osobám ve všech procesních postaveních (podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený) a ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, řízení před soudem a vykonávací řízení), a to občanům České republiky a rovněž cizím státním příslušníkům. Obhajujeme taktéž mladistvé.

Za klienty činíme zejména návrhy, podáváme za ně žádosti, opravné prostředky, nahlížíme do spisů, zúčastňujeme se vyšetřovacích úkonů a jednání před orgány činnými v trestním řízení.

Zastoupení přebíráme i pro jednotlivé úkony trestního řízení.

Radíme také příbuzným obviněného v pokolení přímém (rodičům, prarodičům), jeho sourozencům, manželu, partneru a druhovi.

Věnujeme se otázkám spojeným s trestní odpovědností právnických osob. Pro klienty zpracováváme programy criminal compliance.

 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek