Svědek

Každý je povinen na předvolání se dostavit k orgánům činným v trestním řízení a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. Obdobně to platí v případě povinnosti dostavit se k podání vysvětlení.

Svědek (osoba podávající vysvětlení), s výjimkou podezřelého (obviněného), je povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet.

Zákon stanoví z povinnosti vypovídat určité výjimky, kdy se na výpověď svědka (podání vysvětlení) vztahuje zákaz výslechu. V některých případech má svědek (osoba podávající vysvětlení) dokonce právo odepřít výpověď.

Byli jste předvoláni k podání vysvětlení nebo k výslechu v postavení svědka? Nejste si jisti svými právy a povinnostmi? Věděli jste, že při podání vysvětlení (výslechu svědka) má každý právo na právní pomoc a osobní přítomnost advokáta? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek