Oběť trestného činu

Poskytujeme právní poradenství obětem trestných činů (poškozeným), a to jak fyzickým tak i právnickým osobám, aby měli v trestním řízení možnost plně uplatnit svá práva.  

Za poškozené podáváme zejména návrhy, žádosti a opravné prostředky, nahlížíme do spisů, zúčastňujeme se vyšetřovacích úkonů a jednání před orgány činnými v trestním řízení.

Pomáháme klientům s uplatněním nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodné obohacení způsobené trestným činem.

V případech stanovených zákonem má poškozený nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, pomůžeme Vám zjistit, zdali se to týká i Vašeho případu.

Jsme zapsaní v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek