Teroristický útok „Ukrajina“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 1/2021, ze dne 1. 6. 2021: Pachatel byl uznání vinným, že: Jako občan České republiky, v záměru podpořit svojí aktivní účastí v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti ve východní části Ukrajiny, které samy sebe deklarují jako tzv. […]

Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 46 T 4/2020,  ze dne 19. 8. 2020: Obžalovaný se dopustil jednání popsaného ve výroku tohoto rozsudku, když zveřejnil celkem 4 komentáře schvalující teroristický útok pachatele na Novém Zélandě, přičemž tyto jeho komentáře byly čteny a hodnoceny buď kladně nebo záporně, za užití tzv. like. Vzhledem k obsahu […]

Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 45 T 9/2020, ze dne 26. 10. 2020: Pachatel byl uznán vinným, že: Dne 16.3.2019 z místa svého trvalého bydliště v xxx, okr. Opava, prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě Internet, za užití svého stolního počítače zn. Logic, výr. čísla 7209493598, v rámci diskuze na facebookových stránkách serveru blesk.cz […]

Podpora a propagace terorismu

Usnesení Nejvyššího soudu so. zn. 3 Tdo 1073/2017, ze dne 20. 9. 2017: Trestní sazba na zločin podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 písm. a) trestního zákoníku činí tři léta až dvanáct let. Nalézací soud bral při ukládání trestu v potaz povahu a závažnost stíhaného jednání, osobu pachatele i jeho poměry, postoj ke spáchanému činu, jakož i okolnosti polehčující a přitěžující. […]

Účast na teroristické skupině

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1287/2020, ze dne 27. 1. 2021: Úprava § 312a trestního zákoníku vychází primárně z § 361 trestního zákoníku ve znění účinném do 31. 1. 2017. Podle § 361 odst. 1 trestního zákoníku se trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině dopustil pachatel, který založil organizovanou zločineckou skupinu, činnosti organizované zločinecké skupiny se účastnil, nebo organizovanou zločineckou skupinu podporoval, přičemž podle […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek