Nepodání daňového přiznání jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 221/2021, ze dne 28. 4. 2021: V souladu s již opakovaně zmíněným rozhodnutím Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1226/2015, je totiž nutno připomenout, že pouhé nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob v zákonné lhůtě nenaplňuje samo o sobě ani skutkovou podstatu trestného činu zkrácení […]

Škoda způsobená zašantročením účetnictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 216/2021, ze dne 31. 3. 2021: V tomto směru již státní zástupce ve svém vyjádření totiž důvodně poukázal na judikaturu k uvedenému ustanovení, především pak na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1459/2019. Toto rozhodnutí bylo publikováno pod č. 25/2020 Sb. rozh. […]

Jednočinný souběh přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a přečinu zpronevěry je možný

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1345/2020, ze dne 27. 1. 2021: Jednočinný souběh přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a přečinu zpronevěry připouští i odborná literatura (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 2598) a také soudní […]

Přepsání firmy na bílého koně jako trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1262/2020, ze dne 17. 12. 2020: Přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku se obviněný podle rozsudku soudu prvního stupně (zjednodušeně uvedeno) dopustil následovně. Obviněný byl jediným jednatelem i společníkem obchodní společnosti C. (nyní v likvidaci), IČ: XY, […]

Zatajení účetnictví (nevydání účetnictví klientovi po skončení smlouvy o jeho vedení)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1182/2020, ze dne 25. 11. 2020: Nejvyšší soud nejprve obecně připomene, že přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku spáchá ten, kdo účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek