Zúčastněná osoba

Poskytujeme právní poradenství fyzickým a právnickým osobám, kterým byl orgány činnými v trestním řízení zajištěn majetek v souvislosti s trestnou činností třetích osob a který má být v trestním řízení zabrán.

Za zúčastněnou osobu podáváme zejména návrhy, žádosti a opravné prostředky, nahlížíme do spisů, zúčastňujeme se vyšetřovacích úkonů a jednání před orgány činnými v trestním řízení.

Pomáháme klientům (vlastníkům, zástavním věřitelům apod.) se zrušením zajištění jejich majetku v trestním řízení tak, aby s ním mohli volně nakládat.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek