Úder loktem do hlavy jako exces z nutné obrany

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 463/2021, ze dne 5 Tdo 463/2021: Ačkoli se obviněný po celou dobu trestního řízení staví do lepšího světla s tím, že se musel poškozenému bránit a domáhá se použití ustanovení o nutné obraně, všechny výše uvedené aspekty dokreslují samotný průběh události, tedy i konflikt mezi ním a poškozeným, […]

I v rámci společensky prospěšných aktivit lze spáchat trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1362/2020, ze dne 20. 1. 2021: Shodně Nejvyšší soud neshledává v jednání obviněného ani naplnění podmínek svolení poškozeného, jako dalšího institutu vylučujícího protiprávnost činu. Podle § 30 odst. 1 tr. zákoníku trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek