Vydírání – nucení poškozeného k finančnímu plnění neodpovídajícími prostředky

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1401/2020, ze dne 27. 1. 2020: Bez ohledu na tento závěr je možno ještě uvést, že trestného činu vydírání se lze dopustit i tím, že pachatel nutí poškozené k finančnímu plnění, o kterém je sice přesvědčen, že na něj má zákonný nárok, avšak činí tak prostředky, které neodpovídají […]

Násilím nutit, aby jiný něco konal

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1348/2020, ze dne 6. 1. 2021: Obviněný J. K. byl uznán vinným ze spáchání přečinu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že: „v Domažlicích dne 31. 5. 2016 okolo 6.45 hod. v XY ulici, […]

Naplnění znaku spáchání činu vydírání nejméně se dvěma osobami

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1198/2020, ze dne 25. 11. 2020: Trestného činu vydírání v kvalifikované podobě podle § 175 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku se dopustí pachatel, který jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, a takový čin spáchá nejméně se […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek